Disclaimer

Disclaimer voor Feiner Wine
Feiner Wine verleent je hierbij toegang tot Feiner Wine - online en nodigt je uit haar producten te kopen.

Feiner Wine - online behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment  en altijd de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Wijnhuis Zuid spant zich in om de inhoud van Feiner Wine - online zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Feiner Wine - online geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Feiner Wine - online.

Voor Feiner Wine - online opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Feiner Wine - online nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Hierbij verwijzen we je tevens naar de algemene voorwaarden die je op deze website kunt vinden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Feiner Wine - online of haar directe partners. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik vandeze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Feiner Wine - online, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

By using our website, you agree to the usage of cookies to help us make this website better. Hide this message More on cookies »